Založené v roku 1990

Za našimi produktmi a systémami stoja odborné znalosti a stabilné zázemie.

Odborníci a inžinieri BVF-CALEO komplexne preskúmajú energetické parametre stavby a prepojenie medzi prvkami vykurovacieho systému, naše produkty nielen predávajú, ale predovšetkým vytvárajú systém.

Naše projekčné a realizačné tímy sú od plánovaní až po realizáciu k dispozícii našim cteným zákazníkom na celom svete, za každých okolností, na najvyššej úrovni a v krátkych termínoch.

Naše produkty zodpovedajú najvyšším kvalitatívnym požiadavkám a normám. Výrobné závody pracujú pri najprísnejšej kontrole kvality v súlade s normou ISO 9001 použitím najmodernejších materiálov. Naše vysokokvalitné produkty disponujú všetkými certifikátmi, ktoré sa vyžadujú v rámci EÚ.

CALEO Made in Korea

Veríme v udržateľnú budúcnosť

Vysokokvalitné produkty a systémy z Južnej Kórei so skúsenosťami takmer troch desaťročí. Ciele našej firmy a spokojných zákazníkov sa celosvetovo zhodujú. Naším spoločným záujmom je vytvárať energeticky úsporné vykurovacie systémy priateľské k životnému prostrediu.

Užitočná inovácia, čiže nepretržitý vývoj produktov. Naša spoločnosť objavila a podporuje dlhodobé príležitosti spojené s využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Zohľadňujeme ich pri vývoji našich vykurovacích systémov a produktov. Naším cieľom je šíriť energeticky nezávislé vykurovacie systémy priateľské k životnému prostrediu. Nami vytvorené riadenie vykurovania so vzdialeným prístupom poskytuje doteraz najvyšší možný komfort a energetickú úsporu.

Naším cieľom je to, aby naši zákazníci a partneri získali za každých okolností technológiu a kvalitu najvyššej úrovne.

Predpisy a normy týkajúce sa stavieb sú čoraz prísnejšie a preto sa technológia neustále mení a vyvíja. Inovácie sa v oblasti vykurovacej techniky uskutočňujú v záujme budúcej udržateľnosti, pretože menšia spotreba energie sa spája s nižšími výdavkami a nižším environmentálnym zaťažením. Stavajte vedome a zanechajte bežné riešenia, ktoré  znečisťujú životné prostredie. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetická nezávislosť je naším spoločným cieľom po celom svete.

Systémy a produkty BVF-CALEO sú kombinovateľné s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Výhradným distribútorom vykurovacích technológií CALEO je:

CALEO Slovakia s.r.o.
Júliusa Lőrincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 45 345 449
DIČ: 2022948147
IČ DPH: SK2022948147

Radi by ste naživo videli systémy CALEO?