Protimrazová ochrana potrubí, protimrazová ochranaInvestícia do bezpečnosti s pridanou hodnotou

Zohľadňuje sa aj toto kritérium! Moderná technika budov nekončí pri vykurovacích systémoch a systémoch pre výrobu teplej úžitkovej vody. Počas uplynulých dvoch desaťročí BVF vyvinulo mnoho aplikácií na zvýšenie pohodlia a bezpečnosti. S našimi vykurovacími káblami môžete zvýšiť bezpečnosť v domácnosti, či už je reč o šmykľavej príjazdovej ceste alebo o nebezpečných cencúľoch.

V súčasnosti zohráva dôležitú úlohu aj údržba. Naše samoregulačné vykurovacie káble počas zimy ochránia odkvap pri minimálnych prevádzkových nákladoch pred prípadnou zamrznutou vodou alebo strešnú konštrukciu od následkov spôsobených mrazom.

Pomocou našich systémov temperovania úžitkovej teplej vody môžete usporiť ročne významné množstvo energie a stovky litrov cennej vody.

Vykurovací kábel do exteriéruProtimrazová ochrana schodov, chodníkov a príjazdových ciest

BVF SX 28

Vykurovacie káble BVF SX Snow Defrost do exteriéru sú vhodné na odmrazovanie chodníkov, rámp i príjazdových ciest. Vďaka ich viacnásobnej izolácii sa nepoškodzujú ani v extrémnych poveternostných podmienkach či stále vlhkom prostredí.

Samoregulačný vykurovací kábel 18/36Protimrazová ochrana externých vodovodných potrubí a odkvapov

BVF SRHC

Samoregulačné vykurovacie káble BVF SRHC sú vhodné predovšetkým na protimrazovú ochranu odkvapov a rúr. Ich projektovanie je jednoduché bez komplikovaného predbežného plánovania. Sú použiteľné aj v normálnych, korozívnych a znečisťujúcich priemyselných podmienkach.

Samoregulačný vykurovací kábel 7/45Temperovanie a udržiavanie teploty potrubí s úžitkovou teplou vodou

BVF SRHC

Okamžitá teplá voda bez cirkulácie. Samoregulačné vykurovacie káble BVF SRHC 7/45 sprevádzajú potrubie s úžitkovou teplou vodou od bojlera až po kohútik. Vďaka inteligentnému tepelnému senzoru vykuruje iba tam, kde to je potrebné.