Zistite viac o vykurovacích filmoch CALEO

Staviate dom z Porothermu, Ytongu alebo pomocou ľahkej konštrukcie?

CALEO sa už osvedčil pri všetkých stavebných systémoch.

BVF Heating a CALEO dnes už ako produkt a aj ako vykurovací systém rovnajú vykurovaniu moderných budov. Nízkoenergetické stavby si vyžadujú povrchové vykurovanie s nízkou teplotou a sálavé vykurovanie. Naše inovatívne systémy na vykurovanie povrchov poskytujú najúčinnejšie riešenie na vykurovanie stavieb z ľahkých konštrukcií a stavieb kategórie AA.

Systém podlahového vykurovania s uchovávaním tepla CALEO EFFICIENT sa výborne hodí  pre priemerné a nízkoenergetické stavby. Vykurovacie filmy umiestnené pod betónový poter alebo tzv. „vykurovací poter“ s hrúbkou 4 – 6 cm, rovnomerne vyhrievajú konštrukciu, ktorá po ukončení vykurovacieho cyklu ešte dlhé hodiny vyhrieva miestnosť.

CALEO Efficient
CALEO
CALEO Efficient
CALEO Efficient
CALEO Efficient
CALEO Efficient

Špeciálna technológia skladby podláh od nášho kľúčového partnera BAUMIT Maďarsko je voliteľná pri realizácii našich systémov podlahového vykurovania s vykurovacím filmom.

Systém podlahového vykurovania CALEO EFFICIENT rešpektuje skladbu podlahy určenú stavebným projektantom. Naši odborníci stanovujú počas projektovania výkon a technologickú skladbu vykurovacieho systému pri zohľadnení skladby podlahy. Podlahové vykurovanie sa najčastejšie umiestňuje do samonivelizačného alebo betónového poteru –estrichu (vykurovací poter) s hrúbkou 4 – 6 cm.

V prípade podláh na prízemí aj na poschodí je nevyhnutnou požiadavkou vhodná tepelná izolácia. Presná hrúbka izolácie sa pohybuje medzi 5 – 30 cm a najčastejšie používaným materiálom je pochôdzny polystyrén EPS a XPS alebo minerálna vlna.

Zistite viac o skladbe podláh

Samozrejme.

V prípade využívania nízkej tarify elektrickej energie (predtým nočného prúdu) je možné výhodnejšie prevádzkovať vykurovací systém. Vedeli ste, že nízka tarifa je dostupná už nielen v nočných hodinách? Informujte sa u vášho dodávateľa elektrickej energie o aktuálnych možnostiach a poplatkoch. Využitím nízkej tarify môžete usporiť až 25 – 30 % na ročných nákladoch vykurovania.

Výber vrchného obkladu pri systéme podlahového vykurovania je rovnako dôležitý ako technológia. Teplo sa odovzdáva cez samotný obklad. Väčšina v súčasnosti používaných druhov obkladov je našťastie vhodná pre podlahové vykurovanie pri dodržiavaní príslušných predpisov inštalácie a skladby podláh.

Zistite, ktorý druh obkladu je najlepší a ktorý najhorší pre podlahové vykurovanie

Rozdiel je v spôsobe inštalácie a schopnosti uchovávania tepla u 4 – 6 cm-ového betónového poteru. V prípade niektorých stavebných konštrukcií by bolo možné odporučiť podlahové vykurovanie s uchovávaním tepla, pričom pri iných stavbách sa zas odporúča predchádzať možnému prehriatiu v dôsledku uchovávania tepla. Prehriatím rozumieme stav, keď po dosiahnutí  želanej teploty vyhriaty betón naďalej odovzdáva teplo. Stálu pohodu však dokážu zabezpečiť často iba systémy podlahového vykurovania s uchovávaním tepla. Nechajte si poradiť od našich odborníkov.

Kompletná realizácia vykurovacieho systémuZa 4 – 8 pracovných dní kdekoľvek na Slovensku

Mimoriadne energeticky úsporné a aktívne uchovávanie tepla

Rýchla návratnosť

Prečo by ste platili dvakrát za to isté? Hoci cena tepelnej izolácie a kvalitných stavebných materiálov je celosvetovo vysoká, ale investícia je návratná vo forme nízkoenergetickej stavby ako aj nepatrných režijných nákladov. Prečo by ste utratili milióny na vykurovací systém a technickú  miestnosť iba preto, aby ste ročne usporili niekoľko desiatok alebo stoviek eur a neskôr ich použili na údržbu?

Assistance

Zvoľte si aj vy kvalitu od lídra na trhu! Založené v roku 1990. Jedinečná záruka výrobcu a oficiálna slovenská záruka, ktorú vám poskytne firemná skupina BVF-CALEO so stabilným zázemím. Na naše vykurovacie systémy poskytujeme rozšírenú záruku 5 + 5 rokov. Objednávkou služby CALEO Assistance si môžete predĺžiť záruku o ďalších 5 rokov. Zistite viac

Bez potreby údržby

Systémy s vykurovacím filmom CALEO nevyžadujú údržbu ani skryté záručné revízie. Po inštalácii/odovzdaní ich možno okamžite uviesť do prevádzky a vďaka viacnásobnej izolácii fungujú úplne nezávisle od vplyvov prostredia (napr. vlhkosť betónového poteru, pretrhnutie potrubia). Na konci vykurovacieho obdobia je vykurovací systém jednoduchým stlačením gombíka na termostate odpojený zo siete.

iOS a Android

Inteligentné riadenie vykurovania a zón. Vedeli ste, že optimalizovaným riadením vykurovacieho systému môžete usporiť viac energie ako s najkvalitnejšími dvermi alebo oknami či tepelnou izoláciou fasády s hrúbkou 5 cm? Zistite viac o našej ponuke balíkov termostatov alebo si nechajte pomôcť od našich odborníkov v ich kombinovaní.

Kalkulačka - predpokladané náklady

Údaje o tepelnej izolácií

Obytná plocha

Vypočítaný výkon
Max. výkon

Maximálny inštalovaný výkon vykurovacieho systému a súčasne potrebný na nezávislé kúrenie. Uvedená hodnota platí pre všetky vykurovacie okruhy, ktoré pracujú súčasne.

Vypočítaná spotreba energie
Spotreba

Uvedená hodnota je maximálna spotreba energie vykurovacieho systému v rovnakom čase, ak všetky vykurovacie okruhy (miestnosti) pracujú súčasne. Tieto informácie môžu byť pre vás dôležité pre potrebu rozšírenia elektrickej siete.

Vypočítané náklady
Investičné náklady

Cena dodávky vykurovacieho systému na kľúč, ktorá zahŕňa celkové náklady na materiál a prácu.

Vypočítaný výkon fotovoltaického systému
Fotovoltaika (voliteľná)

Výkon (voliteľného systému) fotovoltaických panelov potrebný pre 0-vé náklady na vykurovanie.

Pred inštaláciou systému fotovoltaických panelov odporúčame energetickú modernizáciu budovy!

Hodnoty vypočítané online systémom slúžia iba na informáciu. Získané výsledky nepredstavujú profesionálny výpočet energie ani ponuku.

Prvky systému podlahového vykurovania CALEO EFFICIENT

CALEO Efficient

Produktový rad vykurovacích filmov CALEO 80 – 130 na rozdiel od bežných vykurovacích fólií a „infra fólií“, ako líder na trhu zodpovedá európskym požiadavkám a normám. Zabezpečuje mimoriadne hospodárnu a bezpečnú prevádzku. Životnosť vykurovacích filmov prémiovej kategórie CALEO je neobmedzená, poskytujeme  záruku výrobcu a oficiálnu slovenskú záruku.

Poradie vrstiev

2. Certifikované montážne pomôcky a izolačné materiályBVF-CALEO ACCESSORIES

Veríme, že dobré a hospodárne fungovanie nie je schopnosťou produktu, ale predovšetkým vhodne vypracovaného systému. Vykurovací systém nie je len vykurovacím prvkom, tvoria ho obklady, prvky navrstvené v správnom poradí a vysokokvalitné montážne pomôcky. Neobmedzenú životnosť a bezpečnú prevádzku možno dosiahnuť iba používaním certifikovaných montážnych pomôcok.

3. Voliteľné termostaty a riadiace systémyOd jednoduchých programovateľných termostatov po WIFI zónové ovládanie

wifi termosztát

V prípade elektrických vykurovacích systémov je každá miestnosť nezávislým vykurovacím okruhom. Vyberte si  riadenie, ktoré najviac vyhovuje vašim nárokom a rozpočtu. Pomocou normovaných programovateľných termostatov možno  dosiahnuť významnú úsporu, pričom náš systém riadenia zón a najnovší termostat s WiFi dosahujú doteraz najlepšie výsledky pri maximálnom pohodlí.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Pasce na zákazníkov  a zavádzanie na domácom trhu. Naši zákazníci nám viackrát oznámili, že inštalatéri elektrického vedenia ako aj generálni dodávatelia poskytujú cenové ponuky v mene BVF-CALEO a pri realizácii používajú „infra fólie“ a vykurovacie fólie nízkej kvality a neznámeho pôvodu. V prípade, ak si realizáciu systému s vykurovacím filmom neobjednáte priamo cez náš zákaznícky servis alebo cez online objednávkovú platformu, venujte zvýšenú pozornosť kvalite a značke produktov a kontaktujte našich odborníkov!