BVF WFD 10-20 W/mJednoduché a nákladovo efektívne riešenie podlahového vykurovania

BVF WFD

Technológia podlahového vykurovania s vykurovacím káblom má takmer 40-ročnú históriu. Jej hlavné charakteristiky, nízke investičné náklady a spoľahlivosť sa nezmenili ani počas tejto doby. Technológia však prešla výraznou zmenou. Vykurovacie káble BVF sa vyrábajú výlučne použitím dvojžilovej technológie (Twin-conductor), ktorá zaručuje doteraz najvyššiu prevádzkovú účinnosť a dlhšiu životnosť.

Hoci technológia s vykurovacím káblom bola principiálne vyvinutá k systémom podlahového vykurovania, v súčasnosti sú známe aj odlišné spôsoby jej využívania (napr.: temperovanie priemyselných strojov a rúr, regulácia tepelných mostov, interná protimrazová ochrana, atď.).

Zabudovanie vykurovacích káblov do betónového poteru je veľmi rýchle a extrémne nízkonákladové. Ich prevádzka pri nízkej tarife elektrického prúdu (zľavnenej tarife) je ešte hospodárnejšia.

Nízka tarifa elektrického prúdu

Podlahové vykurovanie s uchovávaním tepla sa dokonale hodí na prevádzku pri nízkej tarife elektrického prúdu (predtým nočného prúdu). Vďaka nej možno podlahu udržiavať stále teplú, pretože po uplynutí dispozičného času obrovská vyhriata masa rovnomerne vyžaruje získané teplo. Na rozdiel od bežného podlahového vykurovania, vďaka inteligentnému riadeniu s podlahovým senzorom nedochádza k prehriatu.

Rýchla realizácia

Dvojžilové vykurovacie káble BVF WFD Series sa pripájajú iba na jednom konci. Ich projektovanie je jednoduché bez zložitého predbežného plánovania. Vykurovací kábel možno ľahko upevniť na montážnu lištu alebo aj k oceľovej sieti pri vytváraní betónového poteru, nevyžaduje špeciálne poradie vrstiev, iba tepelnú izoláciu podkladu v súlade s platnými normami v záujme skutočne hospodárnej prevádzky.

Bez potreby údržby

Vykurovacie káble BVF nevyžadujú údržbu ani skryté záručné revízie. Po inštalácii/odovzdaní ich možno okamžite uviesť do prevádzky a vďaka viacnásobnej izolácii fungujú úplne nezávisle od vplyvov prostredia (napr. vlhkosť betónového poteru, pretrhnutie potrubia). 

Obnoviteľná energia

Ako všetky produkty BVF aj produktový rad vykurovacích káblov WFD je kombinovateľný s obnoviteľnými zdrojmi energie. Energetické požiadavky budov na vykurovanie možno vypočítať rovnako ako spotrebu vykurovacieho systému. Získajte viac informácií o solárnych systémoch pre kompletnú náhradu nákladov na vykurovanie.

BVF 701Programovateľný izbový termostat

BVF 701

Riadenie elektrického podlahového vykurovania sa v každom prípade uskutočňuje dvojsenzorovým termostatom. Termostat vykonáva meranie a súčasne udržiava optimálnu teplotu podlahy (podlahový senzor), pričom integrovaný senzor (vzdušný) udržiava požadovanú izbovú teplotu.

Výkony: 20W/m a 10W/m
Rozmery: 10 – 200 fm (viď. ceny)
Typ kábla: Dvojžilový Twin-conductor
Vzdialenosť medzi káblami: min. 80 mm
Priemer kábla: 4,8 mm
Vnútorná izolácia: TTPE, HDPE
Vonkajšia  izolácia: LSZH
Upevnenie: montážna lišta BVF
Pripojovací kábel: 2,5 m na jednom konci
Certifikát: CE

Výkon na m2 a merný výkon káblov v každom prípade závisí od tepelnoizolačných hodnôt budovy a podlahovej konštrukcie. Nižšia tabuľka poskytuje orientačné údaje o najčastejšie dosiahnutých výkonoch a vzdialenostiach medzi položenými káblami:

Produktový rad BVF WFD 10W/m
Produktový rad BVF WFD 20W/m

Návod na inštaláciu

Návod na používanie

Fixačná páska

Fixačná páska BVF pre všetky typy vykurovacích káblov na vnútorné vykurovanie vo veľkostiach 5 a 25 metrov. Dĺžka pásu je prispôsobyteľná. Jednoducho nastaviteľná vzdialenosť medzi vykurovacími káblami.

BVF WFD

Ceny a rozmery vykurovacích káblov