Údaje poskytovateľa

Obchodné meno: CALEO Slovakia s.r.o.

Sídlo: Júliusa Lőrincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda

Prevádzka: Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 45 345 449
Vedená v obchodnom registri Okresného Súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  24882/T

DIČ: 2022948147

IČ DPH: SK2022948147

Telefónne číslo: +421 917 373 747

E-mail: info@caleo.sk

 

Poskytovateľ hostingu

Obchodné meno: WebHouse, s.r.o.

Adresa: Paulínska 20, 917 01 Trnava

Kontakty: www.webhouse.sk/sk/kontakt/

Webová stránka:  www.webhouse.sk