Dôležitosť tepelnej izolácie podlahyTepelnoizolačné materiály používané v podkladoch a vrstvách

podlaha-izolacia-350x195
Plnohodnotný podlahový vykurovací systém je možné vytvoriť iba na vhodne izolovanom podklade.

V prípade elektrického vykurovacieho systému každá miestnosť funguje ako nezávislí vykurovací okruh,s vlastným termostatom, z tohto dôvodu je možné rozmýšľať aj s kombinovanými systémami. Z tepelno technického hľadiska je jednoznačne najúčinnejšie a najkomfortnejšie riešenie podlahové vykurovanie, zatieňovať tento fakt môže ale výber povrchovej úpravy podlahy, výber nábytku a spotrebiteľské nároky.

Tepelná izolácia

Funkcia podlahovej izolácie zamedzuje aby inštalačný betón prevzal a odviedol vyprodukované teplo. Dostatočne kvalitný expandovaný (EPS), extrudovaný (XPS),  polystyrén alebo minerálna vlna sú dokonalými izoláciami na zateplenie vykurovaných podkladov. Dnešné požiadavky tepelnej izolácie sú minimálne 8-10 cm , no pri podlahovom vykurovaní je odporúčaných 10-15 cm na získanie efektívneho a úsporného kúrenia. Neodporúča sa umiestňovať reflexnú fóliu do podlahy, pretože tu dochádza k prenosu tepla, nie k odrazu tepla, ako je to v prípade izolácie stropov. V prípade že vôbec nie je odizolovaná podlaha, plnohodnotné podlahové vykurovanie sa vôbec neodporúča.

Hydroizolácia

Či sa jedná o akékoľvek podlahové vykurovanie, neodpustiteľná je tepelná a hydroizolácia. Vhodná hydroizolácia zabráni aby navlhla tepelná izolácia a tým stratila svoju funkčnosť. Odporúča sa umiestniť pod aj nad EPS , z dôvodu aby nedošlo k nasiaknutiu vlhkosti zo základového betónu resp. konštrukcie. V každom prípade je nutné použiť bitúmenovú alebo zváranú PVC izoláciu. Pri budovách s podlahovým kúrením je potrebné venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu týchto vrstiev.

Okrajový izolačný pás

Alebo inými slovami dilatačný pás. Povrchová teplota vykurovaných podláh sa mení, a konštrukcia spodnej vrstvy podlahy sa na základe vplyvu tepla rozširuje. K tomu aby steny neboli vystavené takémuto rozširovaniu tlakom, je potrebné umiestniť dilatačný pás.

Dilatačný pás týmto zabráni aj priamemu kontaktu vykurovanej podlahy s múrmi a vytvoreniu tepelného mostu. Je to obzvlášť dôležité pri oceľových montovaných stavbách, kde oceľový nosič môže viesť teplo až k základovej doske.