Spotreba je rátateľná!Elektrické vykurovanie už viac nie je iba alternativa.

Elektrický systém nemá spotrebu. Vykurovaná budova má potrebu energie.

Po vyrátaní kompletnej energetiky je viditeľné celkové množstvo tepelného úniku budovy v rámci celého roka. Tento výpočet je možné vyrátať na základe znalostí všetkých konštrukcií budovy. Tento výpočet sa v malej miere líši od povinného energetického certifikátu. V častých prípadoch sa dá vydedukovať aj samotná spotreba z certifikátu. V prípade že naši odborný pracovníci disponujú všetkými potrebnými podkladmi k vyrátaniu tepelnej straty, ochotne vám podáme informačné údaje ohľadne režijných nákladov za vykurovanie a nadimenzujeme vám optimálny výkon fotovoltaického systému.

Ako je vidno z grafu, elektrické vykurovacie systémy zatiaľ čo sa týka kompletnej vykurovacej sezóny neprodukujú optimálnejšie vykurovacie náklady ako vhodne dimenzované podlahové  vykurovanie plynovým kotlom. Počas prechodného obdobia (október-november-apríl) však vďaka vysokej úrovni ovládania a 100%-nému ročnému bodu účinnosti sú režijné náklady totožné.

Oveľa dôležitejšie je však komplexne riešiť návratnosť celkových investičných a prevádzkových nákladov v prípade technických systémov.

Taktiež je dôležitý fakt, že ako pre elektrické tak ani pre vykurovanie infra filmami nie je nutná technická miestnosť, komín ani plynová prípojka.

Zoznámte sa bližšie s výhodami návratnosti CALEO systémov a o využívaní obnoviteľnej energie na vykurovanie v modernom stavebníctve. Ďalej

Príklad využitia prevádzkových nákladov systémov CALEO

Samotný systém nemá energetickú náročnosť ani spotrebu. Tú má výlučne iba budova. Ročné vyčíslenie režijných nákladov je možné pri zohľadnení konštrukčných skladieb danej budovy. Potrebný vykurovací výkon sa dimenzuje na základe výpočtu tepelnej straty (merná jednotka W), pre prevádzkové náklady je však potrebný energetický výpočet (merná jednotka kWh/m2). Tieto výpočty sú bez ohľadu na daný vykurovací systém, a udávajú maximálnu tepelnú stratu cez konštrukcie počas roka. Čím je lepšia celková tepelno izolačná hodnota (údaj) budovy, tým je nižšia tepelná strata.

Údaje úniku ročného množstva energie na m2 v praxi:

Pasívny dom 15kWh/m2 ročne
Nízkoenergetický dom 30kWh/m2 ročne
Dom s priemernou izolačnou schopnosťou 70kWh/m2 ročne
Neizolovaný rodinný dom 150kWh/m2 ročne

Ročné náklady na vykurovanie v 100m2 budove A+ sú: 30 kWh x 100 m2 x 0,13 € = hrubé ročné náklady: 390 EUR. predpokladá teplota 21,5°C. Samozrejme, s programovateľnou reguláciou v miestnosti a vysokou úrovňou komfortu spôsobenou sálavým vykurovaním sa tieto náklady môžu znížiť takmer o 20%, pretože výpočet energetickej spotreby budovy predpokladá konštantnú teplotu.

0€-vé náklady na vykurovanie