Sme lídrami vo využívaní obnoviteľnej energie na vykurovanie

Prioritným hľadiskom v oblasti súčasnej techniky budov je používanie obnoviteľnej energie a environmentálne zodpovedná stavba. Napriek mylným presvedčeniam je to rentabilná investícia!

Hoci nákladné systémy na výrobu tepla, fungujúce na plyn a vyžadujúce strojovú techniku charakterizuje hospodárna prevádzka, vykurovací systém CALEO kombinovaný so solárnym panelom sa prevádzkuje bez nákladov!

Ponúkame kompletné systémové riešenia tým, ktorí objavili výhody inovatívnych vykurovacích systémov bez potreby strojovej techniky, sú za environmentálne zodpovednú stavbu a/alebo si zabezpečujú energetickú nezávislosť vďaka obnoviteľným zdrojom energie.

Predpisy a normy týkajúce sa stavieb sú čoraz prísnejšie a preto sa technológia neustále mení a vyvíja. Inovácie sa v oblasti vykurovacej techniky uskutočňujú v záujme budúcej udržateľnosti, pretože menšia spotreba energie sa spája s nižšími výdavkami a nižšou environmentálnou záťažou.

Stavajte vedome a zanechajte bežné riešenia, ktoré znečisťujú životné prostredie. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetická nezávislosť je naším spoločným cieľom po celom svete.

CALEO napelem
Váš systém na báze solárneho panela!

Pri navrhovaní systémov na báze solárnych panelov je výpočet potrebného výkonu dôležitejší ako určenie skladby technológie. Predimenzovanie predlžuje dobu návratnosti, prípadné poddimenzovanie zas môže byť zbytočným nákladom pri neskoršej nákladnej prestavbe. Naši odborníci pre vás s radosťou a bezplatne vypočítajú výkon solárneho panela potrebného na vykurovanie.