Burkolat kiválasztása padlófűtéshez

Výber krytiny na podlahové kúreniePovrchová úprava je súčasťou vykurovacieho systému

Správna voľba finálnej povrchovej úpravy je rovnako dôležitá pri podlahovom systéme ako samotná technológia. Povrchová úprava je samotnou tepelno odovzdávacou vrstvou. Našťastie v dnešnej dobe najčastejšie používané povrchové úpravy sú vhodné pre podlahové vykurovanie pri správnom dodržiavaní pravidiel fixačnej a montážnej štruktúry. Dôležitým aspektom pri type podlahovej úpravy je aj jeho samotná hrúbka.

Okrem koberca, a masívneho dreva je skoro každá podlaha vhodná pre podlahové vykurovanie do hrúbky 10-12 mm. Zoznámte sa s výhodami a nevýhodami najčastejšie používaných povrchov.

Dlaždice, gresové dlažby, keramika 100%
Laminátová podlaha, parkety 90%
Vinylová podlaha systémom klikk alebo lepená vinylová podlaha 90%
Podlahový koberec 50%
Drevená podlaha, bambus 20%

Dlažba

Vďaka svojej tepelno akumulačnej a tepelne vodiacej schopnosti sa dajú vynikajúco použiť na podlahové vykurovanie v akej koľvek hrúbke. V závislosti od ich hrúbky sa znižuje alebo zvyšuje iba ich akumulačná schopnosť. Dôležité je, že pri pokládke je nutné použiť flexibilné lepidlo. Hoci moderné podlahové vykurovacie systémy sú s nízkou povrchovou teplotou, v malej miere diletujú. Oplatí sa používať značkové flexibilné lepidlá napr.: (Mapei, Baumit a pod.).

Laminátová podlaha

Hoci lamináty sú najrozšírenejšie povrchové úpravy, málo ľudí vie že sú vynikajúco použiteľné pri podlahovom vykurovaní. Účinok tepelného vyžarovania laminovanej podlahy je oproti dlažbe, kameňu vyšší, až 90-95 %. Je odporúčaný na podlahové vykurovanie. Viacerí výrobcovia laminátu udávajú na balení nevhodnosť použitia pri podlahovom vykurovaní, hoci sa to vzťahuje na vykurovanie vykurovacou rohožou a vykurovacím káblom. Na špeciálne vyvinutý systém vykurovacím filmom je laminát vhodným riešením. Globálne povedané, že laminátová podlaha bez závislosti od kvality materiálu do hrúbky 12 mm je vhodná na použitie na vykurovací systém vykurovacím filmom.

Napriek týmto výhodám, je dôležitý správny výber podložky. Neodporúčame použiť podložky s reflexnou vrstvou, ktorá bráni odozve vyprodukovaného tepla, takéto podložky môžu mať za efekt zníženie účinnosti vykurovacieho systému!!! Pri výbere odporúčame konzultovať s Vašim dodávateľom vykurovacieho systému!

 

Vinylová podlaha, syntetická živica

Tieto materiály sú vynikajúco použiteľné pri podlahovom vykurovaní, majú totiž nízku montážnu hrúbku a nízke tepelno izolačné vlastnosti. Tepelno sálavý účinok pri týchto typoch povrchových úprav je skoro 80 % oproti kameňu a laminátu. Uvoľňovanie škodlivín je v prípade niekoľkostupňových povrchových podlahových vykurovaní nulová. Pri realizácii týchto podlahových úprav je nutná dokonale rovná plocha, odporúčaná pri akumulačnom podlahovom vykurovaní, nemajú priamy kontakt s vykurovacím systémom. Realizujú sa na vykurovaciu rohož ktorá je umiestnená pod hrubšou nivelačnou vrstvou.

Dôležitý je správny výber podložky. V prípade vinylu s click systémom neodporúčame použiť podložky s reflexnou vrstvou, ktorá bráni odozve vyprodukovaného tepla, takéto podložky môžu mať za efekt zníženie účinnosti vykurovacieho systému!!! Pri výbere odporúčame konzultovať s Vašim dodávateľom vykurovacieho systému!

Koberec, drevo a bambus

Najmenšiu účinnosť pri odovzdávaní tepla majú materiály ako koberec, povrchové úpravy z prírodného dreva, najhoršie sa zosúlaďujú s podlahovými vykurovacími systémami. Odporúča sa na túto skutočnosť brať ohľad pokiaľ je záujem v každom prípade o tieto typy povrchových úprav podlahy. Tepelno vyžarovací účinok v prípade kobercov je iba 50% oproti kameňu a laminátovej podlahy. V prípade že tieto povrchové úpravy sú neodpustiteľné, odporúčame realizáciu stropného vykurovania.