A0 2021
Fotovoltaika
BVF Fotovoltaika
fotovoltaika-bg2.jpg

Na Slovensku sa od 1. januára 2021 na novostavby vzťahujú sprísnené pravidlá v oblasti energetickej triedy budov. Novo postavené budovy musia spĺňať energetický štandard A0.

Energetická štandard charakterizuje dom podľa jedného globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Záleží, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej, ale aj z akého zdroja pochádza. Zohľadňuje teda typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

  • A0: ≥ 54 kWh/m2
  • A1: 55 – 108 kWh/m2
  • B: 106 – 216 kWh/m2

Zákon o energetickej hospodárnosti budov v §2 ods. 10 ustanovuje, že budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. „Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti,“ píše sa v zákone.

Rozhodujúcimi faktormi sú:

  • tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií (zateplenie objektu)
  • vhodná orientácia na svetové strany
  • tvarom objektu  – pri navrhovaní budovy v energetickej triede A0, je taktiež potrebné uvažovať aj nad tvarom objektu, keďže bungalov dosiahne štandardy triedy A0 ťažšie ako dvojpodlažný dom, napríklad bungalov, ktorý ma faktor tvaru 0,99 musí byť ešte doplnený krbom resp. solárnymi termickými kolektormi (fotovoltaickými panelmi).
  • spôsob vetraniavysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie

 

Obnoviteľné zdroje energie + elektrické priamo-výhrevné vykurovacie systémy + A0

Dôležitým aspektom na dosiahnutie energetickej triedy A0 je využitie fotovoltaických panelov, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie priamo na streche budovy z toho princípu majú nulový koeficient. Elektrina sa nemusí vyrobiť ďaleko v elektrárni a so stratou dopraviť až k budove. Takto vyrobená elektrická energia preto pomáha znižovať celkovú spotrebu elektrickej energie v dome resp. primárnej energie (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).