Typ vykurovacieho systému

Údaje o tepelnej izolácií

Obytná plocha

Vypočítaný výkon
Max. výkon

Maximálny inštalovaný výkon vykurovacieho systému a súčasne potrebný na nezávislé kúrenie. Uvedená hodnota platí pre všetky vykurovacie okruhy, ktoré pracujú súčasne.

Vypočítaná spotreba energie
Spotreba

Uvedená hodnota je maximálna spotreba energie vykurovacieho systému v rovnakom čase, ak všetky vykurovacie okruhy (miestnosti) pracujú súčasne. Tieto informácie môžu byť pre vás dôležité pre potrebu rozšírenia elektrickej siete.

Vypočítané náklady
Investičné náklady

Cena dodávky vykurovacieho systému na kľúč, ktorá zahŕňa celkové náklady na materiál a prácu.

Vypočítaný výkon fotovoltaického systému
Fotovoltaika (voliteľná)

Výkon (voliteľného systému) fotovoltaických panelov potrebný pre 0-vé náklady na vykurovanie.

Pred inštaláciou systému fotovoltaických panelov odporúčame energetickú modernizáciu budovy!

Hodnoty vypočítané online systémom slúžia iba na informáciu. Získané výsledky nepredstavujú profesionálny výpočet energie ani ponuku.