Váš fotovoltaický systém!

Presné dimenzovanie = rýchla návratnosť

Kým tepelné čerpadlá a drahé, moderné vykurovacie systémy sú energeticky úsporné, vykurovacie systémy CALEO v kombinácii s fotovoltaickým systémom sú prevádzkovateľné bez nákladov.

 Využitie obnoviteľných zdrojov energie a dosiahnutie energetickej nezávislosti je našim spoločným celosvetovým cieľom.

Najdôležitejším aspektom pri návrhu fotovoltaického systému popri stanovení zloženia technológie je správny výpočet potrebného výkonu. Zbytočné predimenzovanie systému zvyšuje návratnosť investície, prípadné poddimenzovanie naopak môže viesť k zbytočným investíciám, neskôr si môže vyžiadať nákladné opravy.

0-vé náklady na vykurovanie v skutočnosti

Výpočet ročnej potreby energie je možný na základe technických parametrov konštrukčných častí budovy.

Jednotka: kWh/m2 a(rok).

Príklad:

1. Budova energetickej triedy „A+“ s ročnou potrebou tepla 30kWh/m2
2. Na plochu 100m2:  30kWh x 100m2 = 3000kWh
3. Fotovoltaický systém potrebný na účely vykurovania musí vyprodukovať 3000kWh ročne

Výkon potrebného fotovoltaického systémuje 2,5kWp

Porovnávacia tabuľka

2015

  • VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA ÚČELY VYKUROVANIA

    Základom výpočtov je budova s podlahovou plochou 100 m2 energetickej triedy "A+" a ceny energií pre rok 2015 (potreba tepla na vykurovanie je 30kWh/m2 za rok. Zjednodušený výpočet nezohľadňuje zvýšenie cien energií.