BEZPLATNÉ VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Výkon vykurovacieho systému v každom prípade závisí od prestupu maximálneho tepla cez konštrukčné prvky objektu. Vzhľadom na to, že každý stavebný materiál, resp. konštrukčný prvok má iný súčiniteľ prestupu tepla (hodnota U) k určeniu vykurovacieho výkonu je nutný výpočet tepelných strát daného objektu.

Odborníci BVF komplexne skúmajú vzťahy medzi energetickými parametrami budov a prvkami vykurovacích systémov. Ich cieľom je nielen predaj našich produktov, ale skôr tvorba moderných a účinných vykurovacích systémov. V našom centrálnom showroome možete získať rozsiahle informácie o inštalácii a prevádzke našich vykurovacích systémov a o predpokladaných vykurovacích nákladoch. Máte možnosť vyskúšať výhody našich systémov v prevádzke. Radi Vám zodpovieme všetky otázky týkajúce sa  tepelnotechnických vlastností budov.

REALIZÁCIA DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ CELOŠTÁTNE!

Kvalifikovaní partneri Vám zabezpečia kompletnú realizáciu našich vykurovacích systémov celoštátne za garantované ceny.

Zásady pri realizácii prostredníctvom odborníkov BVF-CALEO:

– Nástup v presnom dohodnutom čase

– Čistá a kvalitná práca

– Realizácia podľa cenovej ponuky (bez skrytých nákladov)

– Rýchla realizácia 100-120 m2 za 1 pracovný deň

– Odovzdanie záručného listu a protokolu o meraní

– Vypracovanie odovzdávacieho a preberacieho protokolu, uplatnenie záruky o distribútora

–  Na požiadavku zákazníka odvoz obalového materiálu

– V prípade potreby zabezpečenie zodpovednej osoby

Okrem toho radi nadviažeme kontakt s Vašim elektrikárom, poskytujeme pomoc tak pri realizačných ako aj pri prípravných prácach.

PRODUKTOVÁ PODPORA, OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY

Jedinečný systém produktovej podpory CALEO zaručuje plnú odbornú podporu hneď po kúpe, pri realizácii aj počas prípravných prác. Tešíme sa na otázky zákazníkov ohľadom realizácie našich vykurovacích systémov, poradíme Vám aj pri nastavení termostatov.

Neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov!

E-Mail: info@caleo.sk

Všeobecné informácie: +421 31 550 5550

Produktová podpora :+421 917 373 747